Skip to main content

Legal Triathlon 2023 – regulamin konkursu

By 29 marca, 2023Aktualności

Legal Triathlon 2023

W bieżącym roku, fundacja Law4Tech oraz Koło Naukowe CyberLaw TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęły się organizacji Trójobszarowego Hackatonu Prawniczego Dla Studentów Prawa Legal Triathlon. Jesto to innowacyjne pod względem formy (wzorowanej na słynnych w branży IT hackathonach) wyzwanie dla młodych adeptów prawa. Projekt w szczególności kierujemy do osób, które już niedługo rozpoczną swoją drogę zawodową – być może właśnie w branży technologicznej.

Legal Triathlon – cele

Celem konkursu jest propagowanie wśród studentów wiedzy z zakresu nauk prawnych, w tym w szczególności z zakresu prawa nowych technologii, prawa gospodarczego oraz prawa konkurencji. Kluczowa jest też wymiana doświadczeń między doświadczonymi praktykami rynku prawnego, a młodymi adeptami prawa. Celem konkursu jest też stworzenie studentom szansy do rozwoju umiejętności praktycznych niezbędnych w ich przyszłym życiu zawodowym. Mowa w szczególności o umiejętnościach miękkich, takich jak praca w zespole, czy praca pod presją czasu. Do założeń konkursu należy też wspieranie i promowanie studentów odznaczających się szczególnymi umiejętnościami. Chodzi przede wszystkim o formułowanie praktycznych, kreatywnych rozwiązań w zetknięciu z problemami natury prawnej.

Link do fanpage’u konkursu w portalu Facebook.

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU