Skip to main content

Raport: Akt o sztucznej inteligencji – analiza wybranych zagadnień

By 27 grudnia, 2023Aktualności

Eksperci naszej fundacji – Jakub Kozłowski oraz Łukasz Łaguna przygotowali raport dotyczący Aktu o sztucznej inteligencji w ramach realizacji zadania „Rozwój potencjału merytorycznego i instytucjonalnego fundacji Law4Tech” finansowanego w PROO1a.

Celem raportu jest przybliżenie i ewaluacja wybranych obszarów regulowanych w projekcie Aktu o sztucznej inteligencji (AIA). Raport rozpoczyna wprowadzenie do problematyki regulacji sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem związków Aktu o sztucznej inteligencji oraz praw podstawowych. W raporcie omówiona została definicja systemu sztucznej inteligencji z AIA oraz przeanalizowano zakres podmiotowy AIA. Ponadto, w raporcie zbadano wystąpienie potencjalnego „efektu brukselskiego” oraz omówiono podział systemów sztucznej inteligencji według kryterium ryzyka. Konsekwentnie, w raporcie dokonano analizy systemów zakazanych, o wysokim ryzyku i o ograniczonym ryzyku – z uwzględnieniem kryteriów, regulacji oraz konsekwencji. W kolejnej części skoncentrowano się na związku między AIA a RODO. Raport zawiera również analizę sankcji jakie będą nakładane w przypadku naruszenia przepisów AIA. Na zakończenie, w raporcie zawarto sekcję wniosków, podsumowującą główne ustalenia i przedstawiającą rekomendacje.

Rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji umożliwiają lepsze prognozowanie, optymalizację operacji i przydzielania zasobów oraz personalizację rozwiązań cyfrowych dostępnych dla osób fizycznych i organizacji. Mają potencjał, aby zapewnić przedsiębiorstwom kluczową przewagę konkurencyjną i wspierać wyniki korzystne z punktu widzenia kwestii społecznych i ochrony środowiska – na przykład w zakresie opieki zdrowotnej, rolnictwa, kształcenia i szkolenia, zarządzania infrastrukturą, energetyki, transportu i logistyki, usług publicznych, bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości, zasobooszczędności i efektywności energetycznej oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

Naszym celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej jednej z przełomowych, unijnych regulacji, którą będzie w naszej opinii Akt o sztucznej inteligencji. Bazujemy na stanie prawnym aktualnym w grudniu 2023 roku. Kierujemy nasze opracowanie dla przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, środowisk związanych z nowymi technologiami, a także wszystkich zaangażowanych w dyskurs nad omawianą regulacją.

W trosce o dostępność naszych materiałów dla jak najszerszej grupy odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami, raport jest dostępny w różnych formatach. Dzięki różnorodnym formatom, każdy ma szansę na dostęp do przygotowanych przez nas treści:

1) wersja w formacie PDF [KLIKNIJ TUTAJ] – dla osób preferujących tradycyjne czytanie dokumentów

2) wersja w formacie XML (do odczytu maszynowego) [KLIKNIJ TUTAJ] – ułatwiający dostęp do treści dla osób korzystających ze specjalistycznego oprogramowania.

3) wersja audio [KLIKNIJ TUTAJ] – umożliwiający słuchanie treści raportu, co jest szczególnie pomocne dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Na temat aktu o sztucznej inteligencji pisaliśmy także m.in. w tekście: Analiza i ocena zmian w Akcie o sztucznej inteligencji (AI Act) 

Serdecznie zachęcamy również do zapoznania się także z podcastem naszej fundacji [KLIKNIJ TUTAJ] oraz z materiałami wideo [KLIKNIJ TUTAJ] na naszym kanale w portalu YouTube – tam również znajdziecie treści dotyczące sztucznej inteligencji!


Realizowane przez Law4Tech zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Przygotowywane treści odzwierciedlają one jedynie opinię ich autorów. NIW-CRSO nie jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

  Autor: Łukasz Łaguna

  Autor: Jakub Kozłowski