My i nasza misja

Żyjemy w ekscytujących czasach. Postępujący rozwój technologiczny ułatwia nam życie, pozwala realizować nasze ambicje i przekraczać kolejne granice. Nowe technologie i podmioty, które zajmują się ich promocją, wykorzystywaniem czy komercjalizacją zawsze borykają w pewnym momencie swojego funkcjonowania z koniecznością zmierzenia się z realiami systemu prawnego, w którym funkcjonują.

Dostrzegamy ogromny potencjał w rozwoju nowych technologii, dlatego misją naszej Fundacji jest propagowanie wiedzy o prawie, które ich dotyczy, pomaganie podmiotom, które je wykorzystują oraz branie udziału w dyskursie publicznym w tym zakresie.

O nas

Law4Tech to próba spojrzenia w zupełnie nowy sposób na problemy związane z prawem nowych technologii. Hub, skupiający prawników zajmujących się różnymi dziedzinami jak cyberbezpieczeństwo, prawo własności intelektualnej, prawo europejskie czy prawo nowych technologii. Ludzi młodych, którzy idealnie uzupełniają się nawzajem, pod względem wiedzy, umiejętności, a także temperamentu i stylu pracy. Fundacja łączy praktyczną oraz naukową perspektywę, z prospołecznym nastawieniem i jako taka tworzy przestrzeń przyjazną rozwijaniu innowacyjnych pomysłów.

Łukasz Łaguna

Pokaż więcej

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył także programy dydaktyczne na Oxford University oraz Harvard University. Aplikant adwokacki w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie oraz doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na co dzień wykonuje zawód z jednej z wiodących kancelarii prawnych w kraju wyróżnianej w rankingach krajowych i międzynarodowych.
Autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz praktycznych interpretacji prawnych w mediach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Wielokrotnie wyróżniany stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe, a także wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia. Łukasz jest również laureatem prestiżowego międzynarodowego stypendium Young Researchers Grant – Utrecht Network.

Oktawia Sepioł

Pokaż więcej

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie studentka tzw. double degree – IT law w Estonii, najbardziej zdigitalizowanym europejskim kraju.

Uczestniczka seminarium pt. „Nowe technologie i cyfrowy świat – aspekty prywatnoprawne”. Autorka pracy licencjackiej na temat opodatkowania kryptowalut. Laureatka ogólnopolskich konkursów podatkowych – Podatkowi Liderzy oraz EYe on Tax. Autorka eseju na temat regulacji unijnych dotyczących kryptoaktywów, wyróżnionego przez Związek Banków Polskich.

Pierwsze doświadczenie związane z prawem nowych technologii uzyskała pracując na rzecz projektu Kancelarii Premiera promującego e-administrację – Centrum GovTech Polska. Odbyła liczne staże m. in. w organach administracji publicznej oraz dziale podatkowym banku. Doświadczenie w zakresie prawnych aspektów nowych technologii zdobywała również w kancelarii prawnej, zajmującej się m. in. umowami z branży IT.

Jakub Kozłowski

Pokaż więcej

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył także programy dydaktyczne na University of Antwerp, Leiden University czy Julius Maximilians Universität w Würzburgu.

Stypendysta stypendium dla wybitnych studentów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mistrz Polski Debat Oksfordzkich, wielokrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji naukowych i prelegent na konferencjach w Polsce i za granicą. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauk prawnych, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą perspektyw rozwoju prawa Unii Europejskiej wobec sztucznej inteligencji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów.

Od blisko sześciu lat związany z trzecim sektorem. Pełni funkcję wiceprezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, realizował, koordynował i uczestniczył w wielu projektach społecznych i edukacyjnych. Realizuje się zawodowo jako szkoleniowiec, współtworzy firmę One Speech.

Jakub Jurowicz

Pokaż więcej

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym studiował również na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów. Absolwent programu na Uniwersytecie w Stambule z komponentem międzynarodowego arbitrażu handlowego. Aplikant adwokacki w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. kancelariach prawnych zajmujących się gospodarczymi i cywilnymi sporami sądowymi oraz specjalizującymi się w obsłudze podmiotów rynku finansowego – w szczególności w branży fintech. Obecnie współpracuje z zespołem TMT/IP w czołowej ogólnopolskiej kancelarii. W swojej pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim prawną ochroną własności intelektualnej – m.in. praw autorskich i znaków towarowych oraz zagadnieniami z branży cyfrowej – w tym e-commerce oraz gamingowej. Jego zainteresowania obejmują również prawne aspekty nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji i prawa danych.

Monika Kupis

Pokaż więcej

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka programu na Uniwersytecie Kolońskim, Szkoty Prawa Niemieckiego UJ oraz IT/Al Winter Law School Akademii Leona Koźmińskiego.

Współtwórczyni bloga codencode.pro poświeconego prawu i technologii.

Doświadczenie warszawskiej kancelarii w ramach zespołu świadczącego usługi w sektorze med-tech, ze szczególnym uwzglednieniem producentów oprogramowania Al.

Jakub Bojarczuk

Pokaż więcej

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant adwokacki w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, autor pracy magisterskiej z zakresu prawa bankowego w ramach seminarium w katedrze prawa gospodarczego prywatnego WPiA UJ, laureat Szkoty Prawa Słowackiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy ze Słowacka Akademia Nauk.

Członek drużyny Uniwersytetu arbitrażu handlowego, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Dwukrotnie wyróżniany stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe.

Doświadczenie praktyczne zdobywał podczas staży w prestiżowych kancelariach prawnych, w tym zagranicznych, a od ponad dwóch lat jest pracownikiem czołowej krakowskiej kancelarii prawnej, specjalizującej się m.in. w prawie bankowym i prawie procesowym.

Obszary naszej działalności

Napisz do nas

Możesz również zadać nam merytoryczne pytanie, a my odpowiemy na nie w bezpośrednim kontakcie z Tobą lub przygotujemy artykuł.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.